CFO Q-Park in bestuur ABP

Per 1 juli 2012 treedt René van de Kieft (49) toe tot het bestuur van ABP. Hij is voorgedragen door de vakbond CNV Publieke Zaak. René van de Kieft is sinds 2009 CFO van parkeerbedrijf Q-Park NV.

Daarvoor werkte hij geruime tijd in de pensioenwereld en financiële dienstverlening. Na een periode actief geweest te zijn als consultant, kwam hij in dienst bij SFB (Cordares) als Concern Controller. In 1999 maakte hij de overstap naar PGGM pensioenfonds, waar hij de functie bekleedde van Directeur Finance & Control. In 2003 werd hij lid van de hoofddirectie als financieel bestuurder. In 2006 trad Van de Kieft toe tot de Raad van Bestuur van PGGM als CFO COO. 

Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en Management Accounting en
Control aan de Universiteit van Washington. 

Het bestuur van ABP kent sinds 1 juli 2012 de volgende samenstelling: Henk Brouwer, voorzitter
Werknemersdelegatie: Xander den Uyl (vicevoorzitter), Willem Jelle Berg, René van de Kieft, Cees Michielse, Ton Rolvink, 1 vacature.
Werkgeversdelegatie: Cees de Veer (vicevoorzitter), Mariëtte Doornekamp, Carel van Eykelenburg, Erik van
Houwelingen, Bart Le Blanc, Joop van Lunteren.

Reacties