eMGi Design Management


Krammer 8
3232 HE BrielleTel.: +31 6 8333 80 17
E-mail: info@emgi.nl
www.emgi.nl


Introductie

eMGi Design Management richt zich op aantoonbare verbetering van de gebruiksprestaties van commercieel onroerend goed. Na 18 jaar ervaring in de bouw- en vastgoedsector richtte Eelco Ouwerkerk eMGi Design Management op. Hij vindt dat de focus gericht moet zijn op de zaken die er écht toe doen voor eigenaren en gebruikers. Maak de gebruiksprestaties helder  inzichtelijk en meetbaar, ontwikkel een visie, voer die uit en zorg dat de meetbare gebruiksprestaties meerjarig gegarandeerd worden.

Bent u eigenaar of gebruiker van een bestaand gebouw en wilt u de prestaties van het gebouw verbeteren?

eMGi revitaliseert bestaande gebouwen, wat leidt tot duurzame gebouwen met meetbare gebruiksprestaties en garanties op het gebied van bijvoorbeeld comfort, exploitatiekosten, gebruikerstevredenheid, energiegebruik en C02 uitstoot. Het opent de weg naar green lease overeenkomsten, full service verhuur en het opheffen van de split incentive.

Context

De gebruiker staat in de vastgoedwereld steeds meer centraal. Door een toegenomen leegstand van gebouwen hebben zij meer te kiezen en er worden andere eisen gesteld aan de gebouwen.

Gebruikers en eigenaren blijken steeds meer geïnteresseerd in de gebruiksprestaties van het gebouw. Terwijl - tot op de dag van vandaag - het bouwproces  een compilatie van losse onderdelen is, zonder integrale prestaties, stelt de “nieuwe” gebruiker andere eisen. Het gebouw moet doen waar het voor gemaakt is. Het gaat om de gebruikswaarde op basis van aantoonbare prestaties.

In de bouw- en vastgoedsector huurt of verhuurt u niet langer stenen en casco vierkante meters, maar operationele ruimte die een bijdrage moet leveren aan het primaire proces en aan het welzijn van de gebruikers. De huidige leegstand is bekend; maar zijn de huidige gebruikers van plan om te blijven en wat zijn hun behoeftes?

Er is een grote behoefte aan revitalisatie van bestaande gebouwen naar gebruiksvriendelijke en duurzame gebouwen, waarbij de rollen, verantwoordelijkheden en functies van bestaande partijen in de bouw- en vastgoedsector drastisch en structureel veranderen.

Het destillaat van chaos is een geïntegreerde visie

Tussen al die verschuivingen zoeken eigenaren en gebruikers van vastgoed naar een aanpak voor de uitvoering van hun doelstellingen. eMGi ziet deze veranderingen als een kans voor eigenaren en gebruikers en biedt een prestatiegerichte aanpak voor alle stakeholders om op een efficiënte wijze gebouwen of huisvesting toekomstgericht te verbeteren.

eMGi maakt een profiel van de gebruikers. Analyseert gebouwen, zodat u die kunt vergelijken met het gebruikersprofiel, kunt benchmarken tussen verschillende gebouwen of andere strategische vergelijkingen kunt opstellen.

eMGi  initieert samenwerkingsverbanden met specialisten, toeleveranciers en producenten van toepassingen uit de installatie- en bouwindustrie. We maken innovaties beschikbaar voor de eigenaar en de gebruiker van gebouwen en leveren één integrale prestatie.

Een goed samenwerkende groep specialisten is de meest aangewezen partij om met de eigenaren en gebruikers te praten en om de zorg te dragen voor de instandhouding van de prestaties. Het zijn immers de specialisten die de toegevoegde waarde leveren en de continuïteit van de gebruiksprestaties kunnen borgen. Dat is wat wij doen!

Diensten

Analyse bestaand vastgoed

 • Energiegebruik en energieverliezen
 • De technische staat van uw gebouw, inclusief installaties
 • Gebruikerstevredenheid
 • De fysische prestaties
 • De aanpasbaarheid van uw gebouw
 • De stand ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving
 • De milieuprestaties
 • De service-, onderhouds- en energiekosten (inclusief energiecontracten)

Design Management

 • De conceptuele invulling van revitalisatie projecten
 • Het complete ontwerp en de engineering
 • Het projectmanagement
 • De realisatie van de revitalisatie en (her)inrichting van kantoor- en bedrijfsgebouwen, inclusief overdracht en instructie aan de eigenaar en gebruiker
 • Het langdurig beheer op basis van prestatiecontracten en garanties op de meetbare gebouwprestaties

Uiteraard kunt u eMGi Design Management ook inschakelen voor het projectmanagement van uw nieuwbouwprojecten. 

 
Advertenties
     
         

VJ Commentaar: Vastgoedmarkt kan profiteren van neergang financiële markten

VJ Commentaar: Heijmans maakt te veel jaren verlies

VJ Commentaar: De kantorendeals in Amsterdam-Noord en Sloterdijk

VJ Commentaar: Transformatiepotentieel is groter dan Deloitte meldt