Modm Ontwikkeling BV


Saffierborch 22
5241 LN 's-Hertogenbosch

Tel.: +31(0)6-46149724
E-mail: bert.jeucken@modm.nl
www.modm.nl


MODM ONTWIKKELING BV

ONTWIKKELING DIE STAAT

MODM beschikt over ruime ontwikkelingskennis en bijna alle ontwerpdisciplines, voor wonen, werken, winkelen, recreatie, zorg of cultuur, van interieur tot openbare ruimte, binnen of buiten de stad. Het oplossen van problemen, vlottrekken van processen en aantrekkelijk en duurzaam inrichten van de ruimtelijke omgeving in een complexe context is ons dagelijks werk. Wij kijken door de ogen van de eindgebruiker van 'binnen-naar-buiten'. Daarmee ontstaan gedragen en duurzame processen en projecten. 

De veranderende markt 

De tijd van achter de tekentafel van 'buiten-naar-binnen' bedachte blauwdrukken is voorbij. Plannen moeten goed gevoed, gedragen en flexibel zijn om duurzaam te zijn. Onderweg kan er veel misgaan. Alle belanghebbenden moeten desondanks een gemeenschappelijk en aantrekkelijk proces en doel voor ogen houden. Daarom is het nodig dat eindgebruikers eigen inbreng in het plan en proces krijgen, en niet alleen verleid worden door 'plaatjes en praatjes'. Andere houdingen en instrumenten zijn nodig, zoals visualisaties, werkmaquettes, panels en websites en sociale media voor het interactief volgen en ontwikkelen van projecten.

Van stilstand naar voorsprong

Om van start of stilstand tot een voorsprong te komen richten wij ons niet alleen op een gebruikersgerichte (her)ontwikkeling van plannen en exploitaties, maar óók op de beheersing van de effecten van stilstand, totdat deze is opgelost. Bijvoorbeeld door 'tijdelijk anders bestemmen' (TAB) voor kostenbeheersing in uw grond- of opstalexploitatie. Steeds meer gemeenten zien het belang en nut er van in. Veranderde omstandigheden vragen om aangepaste plannen en overeenkomsten. Wij maken uw projecten meer markt-, omgevings- en toekomstbestendig, én tegelijkertijd de kosten en risico’s beheersbaar.

Kosteloze diagnose

Wilt u weten hoe wij uw opgave vlot kunnen trekken? Wij geloven in het delen van onze kennis, ervaring en expertise. Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons en onze aanpak vrijblijvend en kosteloos kennis te maken. Dit kan door het maken van een afspraak op uw of ons kantoor. U legt vrijblijvend uw opgave voor, wij brengen onze expertise in, en schetsen in woord, beeld en getal een strategische oplossingsrichting. 

Adviesproducten

Voor de uitwerking hebben wij toegesneden adviesproducten en managementdiensten. Wij bieden op doel- en resultaat gerichte startdocumenten aan voor:

  1. Onderzoek van: de markt, locatie, gebruikers(organisatie), haalbaarheid (exploitatie), financierbaarheid;
  2. Ontwikkeling in de vorm van: Plannen van Aanpak, Programma's van Eisen, planningen;
  3. Ontwerp van: (her)ontwikkelingsconcepten van gebieds- tot gebouw- tot afbouwniveau. 

Managementdiensten

Met het startdocument kunt u een besluit nemen over hoe de opgave verder aan te pakken. Wij kunnen u daarmee verder helpen vanuit gedifferentieerde, kostenefficiënte managementrollen, als:

  1. Coach (25%), coöperator (50%), coördinator (75%);
  2. Controller (financieel, juridisch);                                                                                          
  3. Contractor (contractvorming);
  4. Community-manager, CPO- of BPO-manager.

De managementrollen zijn variabel, om ruimte te laten voor de sturing of training van uw eigen management, en kosten te verlagen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de voorbeelden en opdrachtgevers van door ons gerealiseerde projecten op www.modm.nl of www.onb.nl.

Wij kijken uit naar een kennismaking en uw ontwikkelingsopgave.

 

 

 ir. P.H.M. (Bert) Jeucken
+31(0)6-46149724
bert.jeucken@modm.nl
Databases transacties en adressen

Vastgoedjournaal beschikt over uitgebreide databases met ruime zoekmogelijkheden. Links vindt u de knop voor gebruikerstransacties commercieel vastgoed vanaf 2010. Via de rechterknop krijgt u toegang tot gedetailleerde adresgegevens van vastgoedbedrijven. Deze informatie wordt ondersteund door Google Maps en Streetview.Powered by Vastgoedkalender.nl

Advertenties
     
   

VJ Commentaar: Nederlandse pensioenfondsen zien langzaam het licht

VJ Commentaar: De pijn van de verhuurmakelaar

VJ Commentaar: APG neemt onnodige risico's met vastgoedleningen

VJ Commentaar: Groeien energiebedrijven uit tot een nieuwe generatie woningbeleggers?